Voor de basisschool groep 3 tot en met 8:

 • Bijles Nederlands
 • Bijles Rekenen/Wiskunde
 • Bijles Begrijpend lezen
 • Bijles Werkwoordspelling
 • Bijles Spelling
 • Bijles Woordbenoemen
 • Bijles Ontleden
 • Voorbereiding op de Cito

Voor het voortgezet onderwijs:

 • het schrijven van werkstukken
 • het houden van spreekbeurten/presentaties
 • het voeren van debatten/dialogen
 • het ontleden
 • het woordbenoemen

Voor overig onderwijs (beroeps en hoger onderwijs):

 • scriptiebegeleiding
 • Nederlands (Pabo)
 • Rekenen (Pabo)
 • Huiswerkbegeleiding
 • Voor alle vakken van het basisonderwijs (groep 3 tot en met 8)

Tarieven bijlessen en huiswerkbegeleiding

Bijlessen basisschool (thuis)30 per uur
Bijlessen voortgezet onderwijs (thuis)30 per uur
Bijlessen overig onderwijs (thuis)30 per uur
Huiswerkbegeleiding (thuis)30 per uur
Reiskosten0.29 per km