De laatste drie jaren-groep 6,7 en 8 van de basisschool zijn belangrijk voor de latere toekomst van uw kind.

De cito-eindtoets wordt rond april afgenomen. Dit gebeurt op drie opeenvolgende dagen. Twee onderdelen worden hierbij verplicht getoetst: rekenen en taal. Deze tellen mee voor de eindscore.

Deze cito- training is bedoeld voor uw kind:

  • Als u het gevoel hebt dat deze niet optimaal presteert tijdens toetsen.
  • Als uw kind denkt dat het vanzelf wel goed komt.
  • Als uw kind erg zenuwachtig is voor de Cito-eindtoets.
  • Zich nog wel wat kan verbeteren op het gebied van rekenen en/of taal.

Werkwijze

Als eerste brengen we in kaart waar je als kind exact mee moeite hebt. Kan het zijn dat je de vraag niet begrijpt of is het lezen van de vraag lastig? Mis je wat kennis over de leerstof?

Als dit allemaal je bekent voorkomt, dan gaan we gericht aan de slag om het allemaal in kaart te brengen en te verbeteren. Om het zelfvertrouwen op krikken, zullen we werken aan je spanningen en aan je werkattitude.

Tijdens deze training krijgen de onderdelen rekenen en taal alle aandacht. De leerstof wordt in kleine groepjes van maximaal vijf kinderen  of individueel geoefend. Onduidelijkheden worden toegelicht en zwakke onderdelen worden extra geoefend. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan mogelijke faalangst bij de kinderen. .

De opdrachten waaraan wordt gewerkt hebben dezelfde vraagstelling als die in de eindtoets centraal staat. Er wordt bovendien op tijd getraind. Hierdoor weten kinderen ook in dit opzicht wat hen te wachten staat.

De training vormt een goede voorbereiding op de cito-eindtoets. Het is echter geen garantie voor een goede score. Dit hangt namelijk van veel factoren af. De training is er vooral op gericht om het beste uit uw kind naar boven te halen.

De training wordt gegeven in groepjes van minimaal 3 en maximaal 5 kinderen.  De training neemt 12 weken in beslag. De kosten die hieraan zijn verbonden zijn €300,-. Individueel kan ook. Vraag wel naar de voorwaarden.

Tarieven

Cito-training300 euro per kind (12 weken lang)
Cito-training50 euro per uur per keer

Locatie

Om zoveel mogelijk bij de belevingswereld van het kind te blijven, zal de remedial teacher aan huis of op school in een rustige ruimte gegeven worden.

Tarieven

Welk pakket u ook kiest, wanneer u bij Het Educatiehuis een abonnement afsluit, koopt u daarmee een compleet pakket.  Dit betekent dat er naast de maandelijkse abonnementsgelden geen extra kosten meer bijkomen. Een abonnement loopt in de vakanties door en wordt voor minimaal 4 maanden afgesloten.