Handelingsplan (opstellen/uitwerken)

€ 50,-

Intakegesprek 45 minuten

€ 50,-

Remedial teaching 45 minuten (thuis of op school)

€ 50,-

Pedagogisch Didactisch Onderzoek 60 minuten

€ 50,-

Evaluatieverslag

€ 50,-

Gesprek met ouder/school/leerkracht 45 minuten

€ 50,-

Reiskosten

€ 0,29 per km

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden Remedial Teaching, dit hangt van uw polis af. Verder zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting.De ONL-dyslexie behandeling wordt volledig vergoed door de ziektenkostenverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of www.onderwijszorgnederland.nl

Remedial Teaching wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. Wel bestaan er mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans.U ontvangt een factuur aan het einde van de maand. De betalingstermijn is 14 dagen.N.B. de lestijd bestaat uit 45 minuten contact-tijd en 15 minuten voorbereiding/administratie.

Welk pakket kiest u?

U heeft de keuze uit drie pakketten die vooral verschillen in de soort begeleiding die uw kind krijgt. Om te zorgen dat u een goede keuze kunt maken, bespreken we in het kennismakingsgesprek wat uw kind nodig heeft en wat u van de remedial teaching verwacht. Na het gesprek geeft de remedial teacher een advies. Aan de hand daarvan kunt u een besluit nemen. Mocht in de loop van het traject blijken dat een ander pakket beter bij uw kind past dan is het altijd mogelijk om te wisselen.

De pakketten bestaan uit:

  1. De gekozen vorm van remedial teaching inclusief onderzoek en verslag.
  2. Oefenmateriaal op papier en computer.
  3. Eventuele bruikleen van hulpmateriaal. Hiervoor betaalt u een borg die u terugkrijgt na inlevering van de materialen.

Ons tarief is all-in,

OnlineSkypePersoonlijk*
kennismakingsgesprek

X

X

X

OnderzoekXX

X

OnderzoeksverslagX

X

HandelingsplanXX

X

Toegang tot online oefenmateriaal

X

X

X

Online begeleiding

X

X

X

Begeleiding via videochatX

X max.30 minuten per week

Persoonlijke begeleiding

X

evaluatie

X

X

X

Persoonlijk gesprek na evaluatie

X

Adviesprijs abonnement100 per maand150 per maand220 per maand

De begeleidingstijd in het persoonlijke pakket is als volgt opgebouwd: één uur remedial teaching bestaat uit 15 minuten voorbereidingstijd/verslaglegging en 45 minuten begeleiding. U betaalt hiervoor €50,- (0%BTW). Deze tarieven zijn conform de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).

Indien persoonlijke begeleiding op school plaatsvindt, wordt een km vergoeding berekend van €0,36 per gereden km.