Het samenstellen van de internetpagina’s van Het Educatiehuis gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Het Educatiehuis of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Het Educatiehuis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina’s van Het Educatiehuis verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s bij de gebruiker ligt.