Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren (hoogbegaafden), ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

Ouders van kinderen kunnen terecht bij het Educatiehuis voor individuele begeleiding bij leerproblemen ( leesproblemen, technisch en begrijpend lezen, rekenproblemen, spelling, dyslexie en dyscalculie).
De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de remedial teacher (R.T.er) onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De R.T.er probeert een beeld te krijgen van de leerling ook door gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders en zo te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk.
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.
Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht r.t. aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.
Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).