Wat is dyslexie?

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken.

Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

Een behandeling begint met een verzoek van een ouder of opvoeder om een onderzoek naar mogelijke dyslexie bij een kind uit te voeren. Naar aanleiding hiervan komen we met een behandelplan naar ouders en school. Dit behandelplan bestaat uit een aanbod van 40 tot 60 lessen die aanvullend op het onderwijs worden verzorgd.
Vergoedingen (bron: www.onderwijszorgnederland.nl)

Het Educatiehuis is medebehandelaar voor enkelvoudige en ernstige dyslexie. Dit dient vastgesteld te zijn door Haags Centrum voor Onderwijsbegeledingsdiensten (HCO) te Den Haag.

Nadere bijzonderheden behandeling:

 • Het kind krijgt individuele begeleiding, 45 minuten per week.
 • Ouders/ school doen oefeningen thuis/op school ter ondersteuning.
 • Het dyslexieprogramma wordt op verschillende locaties aangeboden.
 • Duur: 40 tot 60 behandelingen, maximaal 11/2 jaar (60 behandelingen).
 • Op verschillende vaste momenten tijdens de behandeling wordt de voortgang van het kind geëvalueerd. Aan de hand hiervan wordt het behandelplan al dan niet aangepast.

 

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:

 • Het vergroten van de lees- en spellingvaardigheid van de leerling met een vaste methode. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
 • Aandacht voor specifieke problemen van een leerling.
 • Vergroten van de leesmotivatie en het kind leren omgaan met zijn/haar leesproblemen.
 • Wij hechten zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrijmaken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. De basisschool zal het werk aanpassen aan het door het onderwijsadviesbureau gevolgde behandelplan. Leraren, interne begeleiders en ouders/opvoeders hebben een nadrukkelijke plaats in het traject.

NB. Als uit het onderzoek komt dat een kind niet dyslectisch is, maar wel spellingproblemen heeft, bieden we andere oplossingen. Deze mogelijkheden worden niet door de zorg.

Welke kinderen komen in aanmerking voor behandeling

De vergoeding geldt voor kinderen:

 1. die in 2011 tien jaar oud zijn of jonger (geboren op of na 01-01- 2000) waarbij de zorg aanvangt vóór de elfde verjaardag van het kind.
 2. een leerlingdossier (leesdossier) hebben waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen)
 3. waarvan de school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, door de geringe vooruitgang bij dit traject.

Voor meer informatie op het gebied van dyslexie kunt u terecht bij het Steunpunt Dyslexie opgericht door oudervereniging Balans in opdracht van het Ministerie van Onderwijs.

Bent u op zoek naar ICT-hulpmiddelen bij dyslexie? Daarvoor kunt u terecht bij Lexima.
De ONL-dyslexie behandeling wordt volledig vergoed door de ziektenkostenverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of www.onderwijszorgnederland.nl
Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden Remedial Teaching, dit hangt van uw polis af. Verder zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting.