Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben.

Kindercoaching:

Het doel van kindercoaching is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.
Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten ven het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Loopbaancoachng:

heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Teamcoaching:

De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten: om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in haar denken en handelen in beweging ofwel in ontwikkeling te krijgen.

Coaching als managementstijl:

Coachend leidinggeven kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel als als team. Coachend leidinggeven wordt uitgedragen als dé nieuwe manier van leidinggeven. Het past goed bij de ontwikkeling van zelfsturende teams. De leidinggevende is geen ‘baas’ maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht Coachen:

geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling.”

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben.

Werkwijze

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek. Het intakegesprek is het eerste coachingsgesprek en verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt. Eventuele vragen over de coaching worden beantwoord en de doelstelling wordt verkend en vastgesteld: wat wil je bereiken, wat wil je dat de coaching je op levert? Met die doelstelling gaan we vervolgens aan de slag. De coachee staat centraal.
Locatie
Coaching kan zowel binnen als buiten plaats vinden. Hierbij kunt u denken aan een wandeling, fietsend etc.

Begeleiding

Met de coachee wordt individueel afgesproken voor coaching. In principe vindt er om de twee a drie weken coaching plaats.

Aanmelding

De coachee kan zich aanmelden om het contactformulier in te vullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met de coachee op.