Kennismakingsgesprek

Als eerste vindt er een kennismakingsgesprek plaats met zowel het kind als met de ouders en/of verzorgers. Het is raadzaam dat u de schoolresultaten, onderwijskundig rapport en dergelijke meeneemt. U kunt dit aan de groepsleerkracht en/of aan de interne begeleider van uw kind opvragen. We maken met elkaar kennis en u geeft als ouder en/of verzorger de hulpvraag aan. Vervolgens kan ik aan de hand van de hulpvraag u aangeven wat ik voor uw kind kan betekenen, dit naar aanleiding van de voorgeschiedenis en betekenisvolle informatie van uw kind.  Als u besluit samen verder te willen gaan, plannen wij een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek zullen we de hulpvraag –met in achtneming van schoolresultaten, onderwijskundig rapport en dergelijke- nader kan bekijken. Alleen met uw toestemming zal ik relevante gegevens van uw kind op de basisschool van uw kind opvragen.

Didactisch onderzoek

Indien er niet voldoende gegevens voorhanden zijn, dan vindt er pedagogisch, didactisch onderzoek plaats. Het onderzoek kan bestaan uit een toets, een diagnostisch gesprek met het kind of allebei. Op grond hiervan wordt het evident welk traject voor het kind uitgezet dient te worden. Kortom het handelingsplan wordt opgesteld.

Individuele begeleiding

Het individuele begeleidingstraject-afhankelijk van de gekozen  pakket van online remedial teaching- bestaat uit 12 sessies van 45 minuten per week. Tijdens de bijeenkomsten werkt het kind samen met mij aan de doelen die in het handelingsplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van het kind.

Evaluatie

Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd of de doelen uit het handelingsplan behaald zijn. Samen met u besluit ik of het handelingsplan kan worden afgesloten of dat verlenging nodig is. Er vindt ook regelmatig tussentijds overleg met alle betrokkenen. Hetzij met de logopedist en dergelijke.

Locatie

De begeleiding-afhankelijk van de gekozen pakket van online remedial teaching- vindt in overleg plaats. Om zoveel mogelijk bij de belevingswereld van het kind te blijven, zal de remedial teacher aan huis of op school in een rustige en opgeruimde ruimte gegeven worden. Dit komt ten goede van uw kind.